1. Käyttöehtojen soveltaminen

Nämä käyttöehdot ("Ehdot") sääntelevät Lääkärikeskus Aava Oy:n, y-tunnus 2311119-2, osoite Annankatu 32, 00100 Helsinki ("Aava") omistaman ja ylläpitämän digitaalisen palvelukanavan osoitteessa asiointi.aava.fi ja Aava applikaation Apple App Storessa ja Google Playssä ("Palvelu") käyttöä. Palvelun osittainenkin käyttäminen edellyttää Ehtojen hyväksymistä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy Ehtoja, tulee Palvelun käyttö lopettaa välittömästi.

2. Palvelun sisältö ja kolmansien palvelut

Palvelun avulla voidaan tallettaa ja käsitellä käyttäjän terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja sekä välittää tietoa käyttäjän ja Aavan hoitohenkilökunnan välillä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista.

Käyttäjä voi itse tallettaa ja käsitellä omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietojaan kuten laboratoriotuloksia tai kuvantamisen tuloksia. Käyttäjän tallettamat tiedot eivät ole Aavassa palveluita tarjoavan terveydenhuollon ammattihenkilön ("ammattihenkilö") saatavilla, ellei käyttäjä anna siihen erikseen suostumustaan. Pelkkä suostumus ei vielä tarkoita, että ammattihenkilö lukee tietoja hoitotapahtuman yhteydessä. Jotta näin tapahtuisi, käyttäjän tulee erikseen sopia ammattihenkilön kanssa henkilökohtaisesti jokaisen hoitotapahtuman yhteydessä, että ammattihenkilö tutustuu tiettyihin käyttäjän Palveluun tallettamiin tietoihin, minkä perusteella ammattihenkilö voi päättää, ottaako näitä tietoja joltain osin osaksi erillistä Aavan ylläpitämää potilasrekisteriä.

Käyttäjän itse Palveluun tallettamat tiedot eivät ole potilastietoja siinä mielessä, että niiden käsittelyä koskisivat samat velvoitteet, joita sovelletaan vastaanotoilla, toimenpiteissä ja tutkimuksissa ammattihenkilön tallettamiin potilastietoihin, jotka talletetaan erilliseen potilastietojärjestelmään. Käyttäjä voi kuitenkin erikseen sopia ammattihenkilön kanssa, että tietoja käytetään hoidon yhteydessä, jolloin ammattihenkilö voi hoidon yhteydessä tallettaa näitä tietoja Palvelusta erilliseen potilastietojärjestelmään.

Palvelu on eri asia kuin Aavan ylläpitämä erillinen potilastietojärjestelmä, joka kattaa Aavan ja Aavassa toimivien itsenäisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamaa hoitoa ja tekemiä tutkimuksia koskevia potilastietoja. Palvelun kautta käyttäjä saa kuitenkin rajatun katseluoikeuden eräisiin Aavan lääkärikeskus- ja työterveydenhuollossa hänestä talletettuihin potilastietoihin ja asiointihistoriaansa Aavan toimipisteissä.

Käyttäjä voi tallettaa ja päivittää Palvelussa henkilö- ja yhteystietojaan sekä kieltojaan ja suostumuksiaan Palvelun ja Aavan muita palveluita koskevan asiakassuhteen osalta. Lisäksi käyttäjä voi päivittää kieltojaan ja suostumuksiaan erillisen Aavan potilasrekisterin osalta.

Käyttäjä voi lähettää rajatusti Palvelun kautta viestin häntä hoitavalle ammattihenkilölle. Viestin lukemista tämän yhteydenpitokanavan kautta ei kuitenkaan taata. Jos asia on tärkeä tai kiireellinen taikka viestin vastaanotto halutaan muuten varmistaa, tulee käyttäjän aina varata aika Aavan normaalin ajanvarauksen kautta taikka varmistaa muuten viestin sisältämän tiedon asianmukainen käsittely. Aavalla on oikeus ohjata ja rajoittaa viestien lähettämistä vain tietylle henkilölle.

Käyttäjä voi maksaa Palvelussa etävastaanottoajan ja voi tilata Palvelussa tarjolla olevia maksullisia palvelupaketteja.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Aava ei vastaa kolmansien palveluista.

3. Laitteistovaatimukset Palvelun käytölle

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Internet-yhteys ja WWW-selainohjelma (Microsoft Internet Explorer 11.0 tai uudempi, uusin Mozilla Firefox, uusin Google Chrome tai uusin Safari) ja applikaation käyttämiseen iOS tai Android uusin versio. Käyttäjä vastaa aina itse Palvelun käytön edellyttämän käyttäjän laitteiston ja ohjelmistojen ajantasaisuudesta ja niiden sopivuudesta Palvelun käyttöön. "Ohjelmisto" tarkoittaa kaikkia Palvelun yhteydessä sinulle tarjottavia ohjelmistoja (mukaan lukien erilaiset hyötyohjelmat, API-ohjelmistorajapinnat ja työkalut) riippumatta siitä, onko kyseinen ohjelmisto asennettu paikallisesti käyttäjän järjestelmiin vai käytetäänkö sitä etäpalveluna verkon kautta.

Käyttäjä vastaa Palvelun käyttämiseen tarvitsemiensa omien yhteyksiensä ja laitteistojensa ja ohjelmistojensa hankkimisesta ja toimintakunnosta, tietojärjestelmänsä suojauksesta ja tietoturvasta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksista.

4. Maksulliset palvelut

4.1 Etävastaanotto

Käyttäjä voi varata etävastaanottoajan osoitteessa https://asiointi.aava.fi/fi/ajanvaraus/.

Etävastaanoton maksu tapahtuu tässä Palvelussa (asiointi.aava.fi). Etävastaanoton hinta on kulloinkin voimassa olevan Aavan hinnaston mukainen, joka on ilmoitettu sivustolla https://www.aava.fi/hinnasto.

Aavalla on oikeus veloittaa käyttämätön etävastaanottoaika Käyttäjältä, ellei etävastaanottoa ole peruutettu käyttöehtojen mukaisesti. Milloin etävastaanotto on käyttöehtojen mukaisesti peruutettu, maksukortin katevaraus poistetaan.

4.2 Muut maksulliset palvelut

Käyttäjä voi tilata Palvelussa kulloinkin tarjolla olevia maksullisia palvelupaketteja, joiden tarkemmat palvelukuvaukset, hinnat ja ehdot on ilmoitettu Palvelussa tai osoitteessa www.aava.fi.

5. Maksut

Maksut suoritetaan Palvelussa ilmoitetuilla hyväksytyillä pankki- ja luottokorteilla.

Etävastaanottoa varatessasi ja maksullisia palveluita tilatessasi sinun tulee antaa maksu- korttia koskevat tiedot. Käyttäjän maksukortilta tehdään etävastaanoton varauksen yhteydessä katevaraus ja lopullinen veloitus tehdään hinnaston mukaisesti riippuen siitä, mille ammattihenkilölle etävastaanotto on ollut ja mikä on ollut etävastaanoton kesto.

Muiden maksullisten palveluiden osalta kortiltasi veloitetaan tilausta koskevat maksut lähetettyäsi tilauksen Palvelussa. Toimitamme Palvelun sinulle vasta kun korttiyhtiösi on antanut luvan veloittaa maksukortiltasi tilaamasi Palvelun.

6. Peruuttamisoikeus

Käyttäjällä on oikeus kuluttajansuojalain mukaisesti peruuttaa etävastaanottoaika tai maksullisen palvelun tilaus ilmoittamalla siitä Aavalle viimeistään 14 päivän kuluttua ajanvarauksen tai maksullista palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä .

Etävastaanottoaika on kuitenkin peruttava käyttöehtojen mukaisesti viimeistään 24 tuntia (tai erikseen Palvelussa ilmoitettua tästä poikkeavaa aikaa) ennen sovittua aikaa. Ellei Käyttäjä ole näin toiminut ja etävastaanottoaika on ennen mainitun peruuttamisajan päättymistä, Käyttäjän katsotaan esittäneen nimenomaisen pyynnön Palvelun suorittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä.

Milloin Palvelun toimittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä Käyttäjän pyynnön tai suostumuksen johdosta, Käyttäjällä ei ole peruuttamisoikeutta.

7. Evästeiden ja analytiikkatyökalun käyttö

Aavan verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön. Evästeet tulee kuitenkin olla käytössä tunnistautuneen käyttäjän asiointipalvelussa.

Käytämme kirjautuneen käyttäjän palvelussa evästeitä sinun tunnistamiseesi. Ilman evästeitä emme voi tarjota sinulle tietoturvallisella tavalla terveystietojasi. Evästeissä emme tallenna henkilötunnusta – sen sijaan tunnistamme sinut evästeessä olevan satunnaisen merkkijonon perusteella, jonka avulla voimme palvelimella löytää sinuun liitettyjä tietoja ja näyttää niitä sinulle. Saatamme tulevaisuudessa käyttää evästeitä myös tallentaaksemme selaimellesi tietoja, joita Aavan ei kannata ohjelmointiteknisistä syistä tallentaa tietokantaan.

Palvelussa käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka on Google, Inc.:n tarjoama verkkoanalyysipalvelu, jonka avulla analysoimme, kuinka kirjautuneen verkkopalvelun käyttäjät käyttävät Palvelua. Palvelua käytettäessä IP-osoitteesi muutetaan nimettömäksi, mutta selain tai laite voidaan tunnistaa Google Analyticsin käyttämien evästeiden tai vastaavien teknologioiden avulla. Google Analyticsin Palvelun käytöstä keräämät tiedot voivat sisältää myös henkilötietoja, jotka lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimille. Google palvelimet voivat sijaita myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Google käyttää näitä tietoja arvioidakseen Palvelun käyttöäsi, auttaakseen Palvelun omistajia analysoimaan Palveluun kohdistuvaa käyttöä, kehittääkseen palveluitaan ja voidakseen tarjota uusia palveluita. Google voi myös välittää nämä tiedot kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Palvelua käyttämällä hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä esitetyllä tavalla ja edellä määritettyihin tarkoituksiin.

8. Palvelun käytön turvallisuutta koskevat ehdot, henkilötietojen käsittely

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän tunnistautumista Tupas- tai muulla Palvelussa käytössä olevalla vahvalla tunnistautumismenetelmällä. Henkilötietojen käsittelyyn Aavan toimesta soveltuvat Työterveyshuollon asiakkaiden osalta Lääkärikeskus Aava Oy:n työterveyshuollon potilasrekisterin tietosuojaselosteessa ja muiden asiakkaiden osalta Lääkärikeskus Aava Oy:n sekä sen itsenäisten ammatinharjoittajien keskitetysti ylläpidetyn potilasrekisterin tietosuojaselosteessa esitetyt periaatteet. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että henkilötietojen käsitteleminen on olennainen osa Palvelua, eikä Palvelun toteuttaminen ole mahdollista ilman käsittelyä. Mikäli käyttäjä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä niin laajamittaisesti, ettei Aava enää pysty tuottamaan Palvelua käyttäjälle, Aava ilmoittaa tilanteesta käyttäjälle ennen vastustamisoikeuden toteuttamista. Jos käyttäjä edelleen vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, Aavalla ei enää ole velvollisuutta tuottaa Palvelua kyseiselle käyttäjälle. Käyttäjän oikeuksista henkilötietojensa käsittelyyn liittyen kerrotaan tietosuojaselosteissa.

Palvelun käyttöoikeus on henkilökohtainen, joten käyttäjän tulee aina käyttää omia henkilötietojaan ja kirjautumiseen annettavia henkilökohtaisia tunnuksia kirjautuessaan Palveluun.

Käyttäjä ei saa muuttaa, muokata tai hakkeroida Palvelua tai muuttaa toista sivustoa niin, että se virheellisesti yhdistetään Palveluun.

Käyttäjä on vastuussa omien tunnistautumisessa käytettävien tunnusten suojaamisesta. Käyttäjä on lisäksi vastuussa kaikista Palveluun tunnistautuneena käyttäjänä tehdyistä toimenpiteistä, mukaan lukien Aavan tai muiden tahojen mahdollisista vahingoista, jotka syntyvät Palvelun luvattoman käytön seurauksena tunnistautuneena käyttäjänä, pois lukien tapaukset, joissa Palvelun tietoturva on vaarantunut käyttäjästä riippumattomista syistä.

Käyttäjän on ilmoitettava välittömästi Lääkärikeskus Aavalle tietoonsa tulleista tietoturvarikkomuksista tai mikäli hän epäilee Palvelun ehtojen vastaista käyttöä.

Aava ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että käyttäjä on laiminlyönyt nämä velvollisuudet.

9. Palvelun käyttö

Käyttäjä saa käyttää ja sitoutuu käyttämään Palvelua vain käyttäjän terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinomaan käyttäjän henkilökohtaisen edun mukaisesti sekä muutenkin hyvän tavan, voimassa olevan lainsäädännön ja kulloinkin voimassa olevien Palvelun käyttöehtojen sekä Aavan määräysten ja ohjeiden mukaan. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

Käyttäjän tulee muistaa, että käyttäjän itse tallettamat tiedot eivät sellaisenaan tule ammattihenkilön tutkittavaksi tai edes tietoon, vaan tästä on aina erikseen sovittava hoitavan ammattihenkilön kanssa. Käyttäjän on itse varmistettava, että hoitava ammattihenkilö myös käsitteli sen tiedon, jonka käyttäjä halusi käsiteltävän. Käyttäjä vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa. Käyttäjä vastaa osaltaan tallettamiensa ja käsittelemiensä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä siitä, että Palveluun ei talleteta muuta kuin käyttäjän terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää tietoa Palvelun tarkoituksia varten. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua, ettei käyttäjän Palveluun tallettama aineisto sisällä viruksia, ole laitonta, uhkaavaa, säädytöntä, kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaava tai muulla tavoin vahingollista.

Käyttäjän on aina itse harkittava omalla vastuullaan, toteuttaako henkilökohtaisen vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen ammattihenkilön kanssa. Päätös ja vastuu tällaisen henkilökohtaisen palvelun, samoin kuin yleisemmin Palvelun käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan käyttäjällä.

Aavalla on oikeus tarkistaa käyttäjien antamien tietojen oikeellisuus väestötieto- tai muusta tunnetusta järjestelmästä. Tarkistuksissa käytetään henkilötunnusta. Käyttäjän tulee ilmoittaa viipymättä Aavalle, jos hän havaitsee virheellisiä tietoja Palvelussa.

Ehtojen vastainen toiminta tai muu häiritsevä toiminta käyttäytyminen Palvelussa voi johtaa Käyttäjän pääsyn epäämiseen Palveluun ja oikeustoimiin. Jokainen käyttäjä vastaa Aavaa, Aavan tai ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän käyttöehtojen vastaisista toimista tai laiminlyönnistä tai käyttäjän huolimattomuudesta.

10. Oikeudet Palveluun ja käyttäjän tiedot

Palvelu (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät Ohjelmistot ja teknologia) sekä kaikki siihen liittyvät immateriaalioikeudet ovat Aavan tai sen toimittajien ja lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään. Myös kaikki immateriaalioikeudet Palveluun tai siihen liittyvään Ohjelmistoon tehtäviin muutoksiin kuuluvat Aavalle, sen toimittajille tai lisenssinantajille.

Käyttäjä omistaa jatkossakin kaikki Käyttäjän tuottamat ja toimittamat tiedot ("Käyttäjän tiedot"). Aava voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua, mutta Aava ei takaa varmuuskopioiden saatavuutta kaikista Käyttäjän tiedoista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen käyttäjä vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä Palvelua käyttäessään, että erityisesti Palvelun päättyessä.

Aava poistaa Palvelun käytön lopettamisen yhteydessä kaikki Käyttäjän tiedot sekä käyttäjän profiilin, mutta muita palveluita koskevat tiedot jäävät Aavan asiakasrekisteriin ja erillisissä potilasrekistereissä olevat potilastiedot jäävät tähän erilliseen potilasrekisteriin.

Aavalla on oikeus käyttää Käyttäjän tietoja Palvelun arviointi- ja kehittämistarkoituksessa ja luodakseen yleisiä Palvelun käyttämiseen ja Palvelun toimittamiseen käytettyyn infrastruktuuriin liittyviä, ei-asiakaskohtaisia tilastoja (esim. tapahtumien määrä, käyttäjien lukumäärä, erilaisten toimintojen käytön yleisyys ja tapa, suorituskyvyn mittaamiseen liittyvät muuttujat yms.).

Palvelussa tai siihen liittyvässä Ohjelmistossa mahdollisesti esiintyvät tavaramerkit, palvelumerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Mikään näissä Ehdoissa mainittu ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää Palvelun, Aavan, sen toimittajien tai lisenssinantajien nimeä tai mitään näiden tavaramerkkiä, logoa, verkkotunnusta tai muuta brändin tunnusta. Palveluun liittyvän palautteen, kommenttien tai ehdotusten tarjoaminen on täysin vapaaehtoista, ja mikäli saamme niitä käyttäjältä, meillä on oikeus hyödyntää niitä sopivaksi katsomallamme tavalla ilman mitään velvoitteita käyttäjää kohtaan.

Käyttäjien luomaa sisältöä Palvelussa ei valvota tai moderoida.

11. Aavan oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan tukemaan ja helpottamaan käyttäjän ja ammattihenkilöiden välistä yhteydenpitoa, mutta ei vastaa ammattihenkilöiden vastaanottoa, hoitoa tai tutkimuksia.

Palvelussa voidaan välittää ja antaa yleisluonteisia ja henkilökohtaisia ohjeita, mutta nekään eivät korvaa ammattihenkilön henkilökohtaista tapaamista, hoitoa tai tutkimuksia.

Aava päivittää ja kehittää Palvelua sekä muita verkkopalveluita tarpeen mukaan ja pyrkii siihen, että Palvelu toimii mahdollisimman virheettömästi ja nopeasti. Aava ei kuitenkaan takaa verkkopalveluidensa virheettömyyttä, loukkaamattomuutta, luotettavuutta, täydellisyyttä tai saatavuutta. Palvelu tarjotaan "sellaisena kuin se on" ja "sellaisena kuin se on saatavilla". Aava ei myöskään vastaa vahingosta, välillisestä tai välittömästä, joka käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Palvelun tai muun Lääkärikeskus Aavan tarjoaman verkkopalvelun käyttämisestä. Aava pidättää oikeuden lopettaa Palvelu mistä syystä tahansa ja milloin tahansa.

Lääkärikeskus Aava ei vastaa Palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen, päivitysten, kehitysversioiden tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä vastaa vahingosta, joka voi johtua Palvelun toiminnasta tai toimimattomuudesta. Lääkärikeskus Aava ei vastaa käyttäjien tietoliikenneyhteyksien toiminnasta eikä anna tietoliikenneyhteyksien toimintaa tai asennusta koskevia ohjeita.

Näitä vastuunrajoituksia sovelletaan sikäli kuin pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Nämä Ehdot eivät rajoita sinun oikeuksiasi pakottavan lainsäädännön mukaan kuluttaja-asiakkaana ja potilaana.

12. Reklamaatiot ja palaute

Reklamaatiot ja palautetta Aavan palveluiden käyttöön ja sisältöön liittyvissä asioissa voi tehdä Anna palautetta -sivulla (https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4986555&sid=syAZal7jeH).

Reklamaatiot hoidetaan ensisijaisesti yllä mainitun palautekanavan kautta. Palautteeseen ei tule sisällyttää henkilö- tai arkaluonteisia tietoja.

13. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Ehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Kuluttaja-asiakas voi saattaa Palvelua koskevan riidan, jota ei saada neuvotteluteitse ratkaistua kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi http://www.kuluttajariita.fi/fi/

Lisäksi sinulla on oikeus saattaa riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi, joko Aavan kotipaikan tai oman asuinpaikkasi kotipaikan käräjäoikeuteen. Yritysasiakkaan on saatettava riita-asia käräjäoikeuden ratkaistavaksi Aavan kotipaikan käräjäoikeudessa.

14. Muut ehdot

Mikäli jokin näiden Ehtojen kohta on pätemätön, ei se vaikuta muiden kohtien pätevyyteen. Pätemätön ehtokohta poistetaan tarpeellisessa vähimmäislaajuudessa ja korvataan vastaavalla pätevällä ehdolla, joka parhaiten vastaa näiden Ehtojen alkuperäistä tarkoitusta siten, että nämä Ehdot pysyvät voimassa alkuperäisessä laajuudessaan.

Koska Palvelun toimintoja ja ominaisuuksia kehitetään jatkuvasti, Aava pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Mikäli muutokset Palvelussa aiheuttavat oleellisia muutoksia Ehtoihin, ilmoitamme niistä Palvelussa. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, Käyttäjän yksinomainen keino on Palvelun käytön lopettaminen. Lääkärikeskus Aavalla ei ole tällaisessa tapauksessa korvausvelvollisuutta Käyttäjää kohtaan.

Käyttäjällä on oikeus päättää Palvelun käyttö, milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa päättämisestä henkilökohtaisesti Palvelussa ilmoitettavalla tavalla. Aavalla on päättämisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea palvelu kunkin käyttäjän osalta. Käyttäjän tulee viimeistään ennen päättämistä tulostaa tai siirtää toiselle tallennusvälineelle Palveluun tallettamansa tiedot, jos ei ole sitä aiemmin tehnyt.